Κατέβασε τα τεύχη δωρεάν

Παρατηρήθηκε πως τεύχη του Retroid εμφανίστηκαν για download σε άλλες κακόβουλες ιστοσελίδες. Το Retroid διανέμεται για δωρεαν download αποκλειστικά μόνο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του περιοδικού www.retroid.gr

Retroid_9

Τευχος 9 - Σεπτέμβριος 2023

758 Downloads
Retroid_7

Τευχος 8 - Ιούνιος 2023

755 Downloads
Retroid_7

Τευχος 7 - Απρίλιος 2023

1214 Downloads
Retroid_1

Τευχος 6 - Φεβρουάριος 2023

670 Downloads
Retroid_5

Τεύχος 5 - Δεκεμβριος 2022

824 Downloads
Retroid_4

Τεύχος 4 - Σεπτεμβριος 2022

797 Downloads
Retroid_3

Τεύχος 3 - Ιούνιος 2022

1097 Downloads
Retroid_2

Τευχος 2 - Απρίλιος 2022

937 Downloads
Retroid_1

Τευχος 1 - Φεβρουάριος 2022

1140 Downloads